konsulting

Analiza przedwdrożeniowa i wsparcie w przygotowaniu wymagań


Krytyczną a często niedocenianą pod względem nakładów pracy fazą wdrażania rozwiązań informatycznych jest faza analizy przedwdrożeniowej i formułowania wymagań. W przypadku dużych systemów firmy - pragnące zaimplementować takie systemy - wielokrotnie spotykają się z takim wyzwaniem po raz pierwszy. Istotną rolę może odegrać tu doświadczony konsultant. Świadczymy takie usługi zarówno dla klientów w sektorze komercyjnym jaki i administracji publicznej (z uwzględnieniem pzp).