konsulting

Zarządzanie portfolio projektowym


Duże projekty zazwyczaj wymagają specjalistycznej wiedzy nie tylko po stronie dostawcy ale także odbiorcy. Wielokrotnie odbiorca realizuje określony projekt jednostkowo więc w sposób naturalny nie posiada takiej wiedzy. Skutkiem tego mogą pojawić się problemy w realizacji przedsięwzięcia. Aby uniknąć takiego ryzyka warto skorzystać z doświadczenia specjalistów, którzy występować będą w projekcie po stronie odbiorcy np. w roli inżyniera projektu.